Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Afschaling F gassen

Nieuwe afschaling F-gasquota

In 2050 zal er een volledige uitfasering plaatsvinden van F-gassen, gefluoreerde broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dit doel is bereikt door onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie, die tot overeenstemming zijn gekomen over de voorlopige tekst van de nieuwe F-gassenverordening.

F-gassen zijn fluorhoudende broeikasgassen en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Het broeikaseffect van F-gassen is zeer krachtig, ze kunnen tot 22.000 keer meer warmte vasthouden dan CO2 en blijven erg lang hangen in de atmosfeer.  Om de overgang naar milieuvriendelijkere alternatieven, zoals natuurlijke koudemiddelen, te bevorderen, wordt het gebruik van F-gassen met een hoge Global Warming Potential (GWP) geleidelijk verminderd. Hieronder vind je een samenvatting van de voorlopige herziening van de F-gassenverordening.

Stekkerklare airco en warmtepomp (incl. monoblock)
 • 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
 • 2030: > 50 kW: max GWP 150
 • 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden
Gebruik F-gassen bij onderhoud/service:
 • 2025: Alle koelapparatuur > 40 ton CO2-eq: max GWP 2500 (annex I) --> Behalve als het geregenereerd/gerecycled koudemiddel is (uitzondering tot 1 jan 2030).
 • 2026: Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500 (annex I) --> Behalve als het geregenereerd/gerecycled koudemiddel is (uitzondering tot 1 jan 2032).
Chillers
 • 2027: Chillers ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2032: Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden
 • 2027: Chillers > 12 kW: max GWP 750
Split airco en warmtepomp
Klein:
 • 2025: Single split < 3 kg (uit annex I): max GWP 750
 • 2027: Split lucht/water ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2029: Split lucht/lucht ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2035: Alle splits ≤ 12 kW: F-gassen verboden
Groot:
 • 2029: Alle splits > 12 kW: max GWP 750
 • 2033: Alle splits > 12 kW: max GWP 150
Stationaire koeling:
 • 2025: Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik: max GWP 150 (ook HFO’s); Alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150; Koelapparatuur met F-gassen (HFO’s) met GWP > 2500 (behalve om onder -50 graden Celcius te koelen)
 • 2026: Koelkasten en vriezers voor huishoudelijk gebruik: F-gassen verboden
 • 2030: Koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150

F-gasquota

 • 2050: Volledige uitfasering van F-gassen (Quotum nul).
 • 2040: Herbeoordeling van het gebruik van F-gassen in sectoren waar ze nog steeds nodig zijn, rekening houdend met technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van alternatieven.
 • Kosten voor F-gassen van buiten de EU: 3 euro per ton CO2-equivalent, geïndexeerd volgens de inflatie. De opbrengsten worden deels gebruikt voor de administratieve kosten van de implementatie van de F-gassenverordening, en de rest gaat naar de algemene EU-begroting.

Productverboden

 • 1 januari 2027: Verbod op het gebruik van F-gassen met een GWP van meer dan 150 in Monobloc-warmtepompen en -airconditioning met een vermogen van minder dan 12 kW.
 • 1 januari 2032: Verbod op het gebruik van alle F-gassen in Monobloc-warmtepompen en -airconditioning met een vermogen van minder dan 12 kW.
 • 1 januari 2035: Verbod op het gebruik van alle F-gassen, waaronder R32 en R410A, in Split airco's en warmtepompen.

In dit voorlopige akkoord wordt ook de vereiste gesteld dat lidstaten "effectieve, evenredige en afschrikkende sancties" moeten instellen voor overtredingen van de regelgeving, waaronder boetes, inbeslagname van producten, tijdelijke uitsluiting van producten of handelsverboden.

Om de voortgang van de energietransitie te waarborgen, zijn er uitzonderingen voorzien in de voorlopige overeenkomst. Dit omvat de mogelijkheid om een beperkt aantal extra CO2-equivalentquota vrij te geven voor warmtepompen als het behalen van de doelen van het REPowerEU-plan in gevaar komt. Het REPowerEU-plan is opgezet door de Europese Commissie om energietekorten in de Unie te voorkomen en de overgang naar schone energie te versnellen, evenals om Oekraïne te ondersteunen en de Russische oorlogskas te verzwakken.

Certificering

De nieuwe F-gassenverordening handhaaft de verplichte certificering voor het werken met F-gassen. Wat verandert, is dat de nieuwe verordening vereist dat certificering ook geldt voor het werken met HFO's en natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2, ammoniak), ongeacht de hoeveelheid koudemiddel. De exacte ingangsdatum zal binnenkort worden bekendgemaakt.

Hercertificering

In tegenstelling tot de huidige verordening introduceert de nieuwe verordening een verplichting tot hercertificering voor het werken met de eerder genoemde koudemiddelen. De termijnen voor hercertificering zullen nog worden bepaald.

Voor de nieuwe verordening officieel in werking treedt, moet de tekst formeel worden goedgekeurd via een plenaire stemming in het Europees Parlement op 15 januari 2024, gevolgd door goedkeuring door de Raad van Ministers. Pas nadat beide partijen het hebben goedgekeurd, zal de tekst worden gepubliceerd in het publicatieblad van de EU en in werking treden.

Datum

13 november 2023

Categorieën

Celsis nieuws

Terug naar het overzicht