Facebook pixel
Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Retourprocedure stap voor stap

Wegens overcompleet

Indien wij jou conform jouw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden. Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking DDP aan Beijer Ref Support Center in Oirschot wordt geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. 
In het geval van volle/verzegelde cilinders dien je deze te retourneren aan Celsis B.V. Meld je retournering via een afhaalopdracht. Ook hiervoor geldt dat de waarde wordt vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. 
De kosten voor administratie en handling zijn 10% van de totale waarde met een minimum van € 20,00 en een maximum van € 100,00. Eventueel door Celsis gemaakte kosten voor transport zullen aan jou worden doorbelast. Producten welke speciaal zijn besteld op jouw verzoek en niet behoren tot ons standaardprogramma (zie productcatalogus) worden niet teruggenomen!


Wegens garantieaanspraak

Allereerst zet ons team zich dagelijks tot het uiterste in om jouw bestelde producten van A tot Z volgens jouw verwachtingen te leveren. Toch kan het gebeuren dat je artikelen ontvangt welke beschadigd zijn, gerepareerd moeten worden of niet zijn zoals je had verwacht en deze wilt retourneren. Dat willen wij natuurlijk zo snel mogelijk voor jou oplossen. Je dient voor een retour aanvraag te allen tijde ons aanvraagformulier RMA zo volledig mogelijk in te vullen, waarna onze aftersales je aanvraag in behandeling zal nemen.
Wacht met het retour sturen van producten totdat je een RMA hebt ontvangen van onze afdeling aftersales welke je bij jouw zending dient te voegen.
De kosten voor administratie en handling zijn 10% met een minimum van € 20,00 en een maximum van € 100,00. Eventueel door Celsis gemaakte kosten voor transport zullen aan jou worden doorbelast.
Alle door ons geleverde producten worden volgens opgave van de leverancier gegarandeerd op materiaal en/of productiefouten. De garantie beperkt zich uitsluitend tot reparatie, vervanging of creditering van de aankoopprijs van het defecte product. In het geval dat vervanging van een onderdeel het defect kan verhelpen, wordt uitsluitend de aankoopprijs van het onderdeel gecrediteerd.

Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde

Jouw oude Bitzer compressor is geld waard!
De compressoren worden alleen geaccepteerd wanneer ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk worden aangeleverd. Voor de oude compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te worden aangeleverd bij Beijer Ref Support Center in Oirschot. Je ontvangt een rapport van de analyse.
Indien de uitvalsoorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities toe (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl),via deze formulieren.
Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij jou naar de algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.