Facebook pixel
Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Analyse & recycling koudemiddelen

Bij Celsis kun je ook terecht voor analyse en recycling van jouw koudemiddelen

Recycling koudemiddelen

Nadat een ontmanteling of retrofit heeft plaatsgevonden van een installatie moeten de teruggewonnen koudemiddelen worden ingeleverd bij een geregistreerde verwerker.

Celsis is vergunninghouder

Celsis is vergunninghouder om koudemiddelen in te nemen en draagt zorg voor een verantwoorde verwerking. Met als doel onnodige emissies van koudemiddelen te voorkomen en waar mogelijk regenereerbare koudemiddelen opnieuw op de markt te brengen. Is het product niet regenereerbaar, dan zal het worden verwerkt tot herbruikbaar materiaal (voor andere toepassingen) of ongevaarlijk afval.

Celsis is onder andere vergunninghouder voor:

  • Inname van gebruikte koudemiddelen
  • Opwerking en regeneratie van koudemiddelen
  • Afvoer van niet opwerkbare vervuilde koudemiddelen

Onbruikbare koudemiddelen worden door onze partner op zeer milieuvriendelijke wijze verwerkt. De nuttige stoffen worden via een kraakproces verwijderd, waardoor maar een klein residu hoeft te worden vernietigd.

Celsis recyclecilinders zijn speciaal gemerkt en worden ook uitsluitend voor recycling gebruikt.

Wat mag wel en wat mag niet?

Een belangrijk criterium voor het terugbrengen van vervuilde koudemiddelen in de koudemiddelkringloop is dat het product minimaal 99% zuiver moet zijn. In het te recyclen product mag dan ook maar maximaal 5% olie aanwezig zijn. Het aandeel verontreinigingen door vreemde gassen, vocht en zuren moet gering zijn (de precieze waarden zijn op aanvraag te leveren). Let hierbij op de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de EN 378- 4.

Testen koudemiddel

Celsis beschikt over een eigen laboratorium waar koudemiddelen kunnen worden onderzocht. Onderzoeksmogelijkheden zijn:

  • Zuiverheid
  • Samenstelling (van mengsel gassen)
  • Vochtigheid

Indien je twijfelt over de kwaliteit van jouw koudemiddel, laat het testen in ons laboratorium. Hiervoor kan je een monsteranalyse van cilinders bij ons aanvragen.

Inname koudemiddel

Voor het retour sturen van koudemiddel stelt Celsis haar klanten gepaste recyclecilinders ter beschikking. Deze zijn in onze webshop of via verkoop@celsisbv.nl te bestellen. De recyclecilinders kunnen retour gestuurd worden. Gebruik hiervoor een afhaalopdracht die je van onze website kan halen. In het geval van recycling is er sprake van extra wetgeving. Is het nettogewicht van de recyclecilinders ≥ 50 kg? Dan dient er een begeleidingsformulier ingevuld en meegeleverd te worden. Celsis verzorgt dit traject, inclusief het aanvragen van het afvalstroomnummer geheel GRATIS voor jou! Zodra de cilinders bij ons binnenkomen zal er een koudemiddel analyse worden uitgevoerd om te bepalen of het koudemiddel daadwerkelijk te regenereren is of dat deze sterk vervuild is en op een verantwoorde manier vernietigd dient te worden. De analyse wordt te allen tijde uitgevoerd, behalve wanneer de inhoud minder bedraagt dan 2 kg. In dit geval wordt het behandeld als niet regenereerbaar.

Attentie

Let op: bij gebruik van recycling cilinders

  • Voorkom menging van koudemiddelen
  • Mengsels zijn niet geschikt voor hergebruik
  • Pas op voor overvullen van de cilinder. Vul niet meer dan 80% van het maximum vulgewicht!
  • Gassen voorzien van een lekdetectiemiddel (b.v. Arglo) worden als vervuild beschouwd

Heb je vragen over het inleveren van koudemiddelen, transportkosten of analysekosten? Ons team helpt je graag!

Analyse koelgassen en compressorolie

ISO gecertificeerde analysemethode

Celsis beschikt over een eigen koudemiddel laboratorium. Alle analysemethoden zijn gestandaardiseerd en deze zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Deze methoden waarborgen de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de analyse.

Snel en nauwkeurig analyseren

Om de binnengekomen recyclegassen snel en goed te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een koelgasanalysator. Deze koelgasanalysator kan op een snelle en nauwkeurige manier met behulp van infraroodspectrometrie bepalen om welk koelgas het gaat en welke samenstelling het gas heeft.
Methode: Infrarood Fluorcarbon Analyzer

Bepaling van hoog kokende residu

Het doel van deze testmethode is om hoog kokende residuen en zichtbare deeltjes in nieuwe en geregenereerd koudemiddel te bepalen. Deze methode is van toepassing op routinematige kwantitatieve bepaling van HKR en zichtbaar bewijs van deeltjes in alle lage, middelhoge en hoge druk geregenereerde en nieuwe koudemiddelen. De methode is ontwikkeld om HKR te meten en deeltjes in overeenstemming met ARI Standard 700 specificaties voor HKR en deeltjes.
Methode: Goetz centrifugebuis met capillaire punt

Bepaling van het vochtgehalte

Het doel van deze analyse is om vast te stellen of het vochtgehalte acceptabel is om het koudemiddel te gebruiken in koelinstallaties.
Methode: Elektrolytische methode

Bepaling van de zuurgraad

Het doel van deze analyse is om vast te stellen of het koudemiddel niet verzuurd is. Het zuurgehalte van standaard kwaliteit koudemiddel (ISO/DIS 12810) is kleiner dan 0,1 ppm. Het zuurgehalte moet zo laag mogelijk gehouden worden om aantasting van de koelinstallatie te voorkomen.

Compressorolie analyse

Een oliemonster uit een koelsysteem kan worden vergeleken met een bloedonderzoek van een patiënt. Verborgen gebreken worden zichtbaar en preventieve correcties zorgen voor een optimale werking van het koelproces. Het nemen van een oliemonster om dit bij Celsis te laten onderzoeken is voor vele servicebedrijven en eigenaren van industriële koelinstallaties een standaard procedure.

Meer informatie over onze analysemogelijkheden?

Voor uitgebreide toelichting over onze analysemogelijkheden en aanvraag van monsterpotjes kan je bellen naar telefoonnummer 055 533 45 29 of een e-mail bericht sturen naar verkoop@celsisbv.nl.