Facebook pixel
Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Uitfasering: de feiten op een rij

Voorkom onnodig hoge kosten en laat je tijdig adviseren!

Met ingang van 1 januari 2015 werd voor alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) r. 517/2014 van toepassing. Deze verordening heeft als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s oftewel F-gassen) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) te verminderen. De uitfasering geschiedt door middel van een geleidelijke afbouw waarbij de HFK’s worden teruggebracht. Bekende voorbeelden van HFK’s zijn onder andere: R404A, R507A en R134a.

In de oorspronkelijke F-gassenverordening geschiedt de geleidelijke afbouw van HFK’s van 100% in 2015 naar 21% in 2030. In de herziening van de F-gassenverordening is dit teruggebracht naar 5,2% in 2030 en vanaf 2050 mogen er geen F-gassen meer worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU.

Herziening F-gassenverordening en afschaling F-gasquota

In 2023 is, na lange onderhandelingen, een akkoord bereikt over een herziening van de F-gassenverordening. Dit met ingang van 1 januari 2024. Dit akkoord is bereikt door onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie, die tot overeenstemming zijn gekomen over de voorlopige tekst van de nieuwe F-gassenverordening. Let erop dat dit nog geen officiële wettekst is.

In dit akkoord wordt ook de vereiste gesteld dat lidstaten "effectieve, evenredige en afschrikkende sancties" moeten instellen voor overtredingen van de regelgeving, waaronder boetes, inbeslagname van producten, tijdelijke uitsluiting van producten of handelsverboden.

Om de voortgang van de energietransitie te waarborgen, zijn er uitzonderingen voorzien in de overeenkomst. Dit omvat de mogelijkheid om een beperkt aantal extra CO2-equivalentquota vrij te geven voor warmtepompen als het behalen van de doelen van het REPowerEU-plan in gevaar komt. Het REPowerEU-plan is opgezet door de Europese Commissie om energietekorten in de Unie te voorkomen en de overgang naar schone energie te versnellen, evenals om Oekraïne te ondersteunen en de Russische oorlogskas te verzwakken.

De definitieve tekst wordt medio maart 2024 verwacht. Mogelijk kunnen er op detailniveau nog zaken veranderen. In de afbeelding wordt de nieuwe, versnelde afschaling visueel toegelicht.

Een kleine terugblik en een blik op de toekomst

De 1e drastische fase


De 1e drastische fase ligt al even achter ons. Het percentage van de afbouw van HFK's werd in 2018-2020 teruggebracht naar 63%. Zo is het gebruik van HFK’s met een GWP van 2.500 of meer, voor service of onderhoud van koelinstallaties met een koudemiddelvulling van minimaal 40 ton CO2-equivalent, met ingang van 1 januari 2020 verboden. Echter zijn hierop enkele uitzonderingen.

Wat zijn die uitzonderingen?

 • Deze regel geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2-equivalent
 • Geldt niet voor militaire toepassingen
 • Geldt niet voor vriestoepassingen die werken met een temperatuur lager dan -50°C
 • Het is tot 1 januari 2030 toegestaan installaties bij te vullen met een geregenereerd/gerecycleerd HFK koudemiddel

Even een rekensom met betrekking tot het CO2-equivalent: het HFK koudemiddel R404A heeft een GWP van 3.922. Een installatie bevat bijvoorbeeld 15 kg R404A. Hiermee bedraagt het CO2-equivalent: 15 kg x 3.922 / 1.000 = 58,83 ton.

De 2e afbouw fase

Lees meer

Uitfasering en maximaal toegestane GWP’s per productgroep (per 1 januari van het aangegeven jaar)

Stekkerklare airco en warmtepomp (incl. monoblock)
 • 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
 • 2030: > 50 kW: max GWP 150
 • 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden
Gebruik F-gassen bij onderhoud/service:
 • 2025: Alle koelapparatuur > 40 ton CO2-eq: max GWP 2500 (annex I) --> Behalve als het geregenereerd/gerecycled koudemiddel is (uitzondering tot 1 jan 2030).
 • 2026: Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500 (annex I) --> Behalve als het geregenereerd/gerecycled koudemiddel is (uitzondering tot 1 jan 2032).
Chillers
 • 2027: Chillers ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2032: Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden
 • 2027: Chillers > 12 kW: max GWP 750
Split airco en warmtepomp
Klein:
 • 2025: Single split < 3 kg (uit annex I): max GWP 750
 • 2027: Split lucht/water ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2029: Split lucht/lucht ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2035: Alle splits ≤ 12 kW: F-gassen verboden
Groot:
 • 2029: Alle splits > 12 kW: max GWP 750
 • 2033: Alle splits > 12 kW: max GWP 150
Stationaire koeling:
 • 2025: Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik: max GWP 150 (ook HFO’s); Alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150; Koelapparatuur met F-gassen (HFO’s) met GWP > 2500 (behalve om onder -50 graden Celcius te koelen)
 • 2026: Koelkasten en vriezers voor huishoudelijk gebruik: F-gassen verboden
 • 2030: Koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150

F-gasquota

 • 2050: Volledige uitfasering van F-gassen (Quotum nul).
 • 2040: Herbeoordeling van het gebruik van F-gassen in sectoren waar ze nog steeds nodig zijn, rekening houdend met technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van alternatieven.
 • Kosten voor F-gassen van buiten de EU: 3 euro per ton CO2-equivalent, geïndexeerd volgens de inflatie. De opbrengsten worden deels gebruikt voor de administratieve kosten van de implementatie van de F-gassenverordening, en de rest gaat naar de algemene EU-begroting.

Productverboden: een kleine samenvatting

 • 1 januari 2027: Verbod op het gebruik van F-gassen met een GWP van meer dan 150 in Monobloc-warmtepompen en -airconditioning met een vermogen van minder dan 12 kW.
 • 1 januari 2032: Verbod op het gebruik van alle F-gassen in Monobloc-warmtepompen en -airconditioning met een vermogen van minder dan 12 kW.
 • 1 januari 2035: Verbod op het gebruik van alle F-gassen, waaronder R32 en R410A, in Split airco's en warmtepompen.

Welke mogelijkheden biedt Celsis?

Heb je een koelinstallatie die gekoeld wordt met een HFK, dan heb je vier keuzemogelijkheden:

 • Je gaat door met jouw bestaande installatie met inachtneming van de F-gassenverordening
 • Je kiest voor een drop-in koudemiddel
 • Je bouwt de installatie om
 • Je gaat over op nieuwbouw of vervanging

In alle gevallen ben je bij Celsis aan het juiste adres. Celsis heeft de kennis en knowhow in huis om jou in elke fase van de F-gassenverordening te adviseren en te ondersteunen. Onze specialisten helpen je graag!

Veiligheidsklassen

Categorie A, B, 1, 2L, 2 en 3, wat betekent dat nu eigenlijk? De letters A en B geven de mate van toxiciteit aan. De cijfers geven de mate van brandbaarheid aan. Deze classificatie is geregeld in de normen: ASHRAE 34 en ISO 817. 

Categorieën:

A: Koudemiddelen met lage toxiciteit

B: Koudemiddelen met een hoge toxiciteit

1: niet brandbaar

2L: lage brandbaarheid

2: brandbaar

3: hoge brandbaarheid

In de afbeelding hebben wij het visueel voor jou in kaart gebracht.

Laag GWP koudemiddelen als alternatief

In het geval van nieuwbouw heb je een ruime keuze in koudemiddelen met een laag GWP. Denk hierbij aan NH3 (ammoniak), R290 (propaan), R744 (CO2), R32, R600a (isobutaan) en HFO’s. Laag GWP koudemiddelen zijn in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief en leveren geen beperking voor wat betreft de beschikbaarheid van het koudemiddel. Een andere optie is jouw bestaande installatie geschikt te maken voor een ander type koudemiddel. De hiervoor geschikte koudemiddelen noemen we drop-ins. Echter vereist dit een aanpassing aan jouw installatie afhankelijk van het type drop-in.

Celsis stelt een overzicht beschikbaar met alternatieve of vervangende koudemiddelen. Een handig overzicht welke wij jou zeker aanraden te bekijken.

Verplichte lekdetectiecontroles

De frequentie van lekdetectiecontroles is gebaseerd op de equivalente inhoud in tonnen CO2. Wat houdt die frequentie in?

Inhoud in ton CO2-equivalent
Frequentie zonder permanente lekdetectie
Frequentie met permanente lekdetectie
5 tot 50 ton
1 x per 12 maanden
1 x per 24 maanden
50 tot 500 ton
1 x per 6 maanden
1 x per 12 maanden
500 ton en meer
n.v.t.
1 x per 6 maanden


Als onderdeel uit de BRL100/BRL200 moet jouw lekdetectie voldoen aan de keuring, kalibratie en registratie van meetinstrumenten. Deze wetgeving beschrijft tevens de beoordelingsrichtlijnen voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen en de persoonsgebonden F-gassen certificering. 

Meer informatie?

Voor een uitgebreide toelichting over de wetgeving en de gevolgen hiervan voor jouw bedrijf kan je contact opnemen met onze specialisten via 055 533 45 29 of via verkoop@celsisbv.nl. Ook kan je bij hen onze brochure ‘De feiten op een rij – koudemiddelen en recycling’ aanvragen. Een informatieve brochure over ons aanbod koudemiddelen, gasdepots en nog veel meer waardevolle informatie.