Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Uitfasering: de feiten op een rij

Voorkom onnodig hoge kosten en laat je tijdig adviseren!

Met ingang van 1 januari 2015 is voor alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) r. 517/2014 van toepassing. Deze verordening heeft als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s oftewel F-gassen) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) te verminderen. De uitfasering geschiedt door middel van een geleidelijke afbouw waarbij de HFK’s worden teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Bekende voorbeelden van HFK’s zijn onder andere: R404A, R507A en R134a.

De uitfasering van de HFK’s is gekoppeld aan een quotumregeling, waarbij fabrikanten en importeurs quota toegewezen krijgen op basis van de door hen gerapporteerde hoeveelheden HFK’s in het voorafgaande jaar. Dit wordt berekend aan de hand van het CO2-equivalent (kg x GWP/1000) van het absolute aantal kg koudemiddelen.
Celsis adviseert jou graag over de consequenties van deze verordening en de verschillende oplossingen hieromtrent voor jouw koel- en vries- en klimaatinstallaties.

De 1e drastische fase

De 1e drastische fase ligt achter ons. Het percentage van de afbouw van HFK's is in 2018-2020 teruggebracht naar 63%. Zo is het gebruik van HFK’s met een GWP van 2.500 of meer, voor service of onderhoud van koelinstallaties met een koudemiddelvulling van minimaal 40 ton CO2-equivalent, met ingang van 1 januari 2020 verboden. Echter zijn hierop enkele uitzonderingen.

Wat zijn die uitzonderingen?

 •     Deze regel geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2-equivalent
 •     Geldt niet voor militaire toepassingen
 •     Geldt niet voor vriestoepassingen die werken met een temperatuur lager dan -50°C
 •     Het is tot 1 januari 2030 toegestaan installaties bij te vullen met een geregenereerd/gerecycleerd HFK koudemiddel
Even een rekensom met betrekking tot het CO2-equivalent: het HFK koudemiddel R404A heeft een GWP van 3.922. Een installatie bevat bijvoorbeeld 15 kg R404A. Hiermee bedraagt het CO2-equivalent: 15 kg x 3.922 / 1.000 = 58,83 ton.

De 2e drastische fase

Met ingang van 1 januari 2021 zijn we beland in de fase van 45% zoals vermeld in bovenstaande diagram. Een flinke daling waarbij de gekoppelde quotumregeling de nodige impact heeft op de toevoer van koudemiddelen met een hoog GWP.

Nieuwbouw- en bijvulverbod, nu en in de toekomst

Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Wat zijn de fases van de terugfasering? Hiervoor heeft Celsis een handig overzicht voor jou samengesteld:

Nieuwbouwverbod

Nieuwbouwverbod
Wat mag niet
Wat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>2500
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP>2500
 • Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP>150
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP<2500
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP<2500
 • Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP<150
Per 1-1-2022
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>150
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP<150
Per 1-1-2022
 • Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen >40kW en een GWP>150
  → dit geldt niet voor cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met een GWP<1500
 • Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen <40kW en een GWP<2500
 • Cascadesystemen met een koelvermogen >40kW waarbij het primaire circuit gevuld is met een GWP<1500
Per 1-1-2025
 • Single split-airco’s met een koudemiddelinhoud <3 kg en een GWP>750
 • Single split-airco’s met een GWP<750
Per 1-1-2030 Dit is nog onbekend. Vooralsnog geen verdere verboden. Beschikbaarheid hoog GWP koudemiddelen neemt wel af  

Bijvulverbod

Bijvulverbod
Wat mag niet
Wat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020
 • Voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500
 • Bijvullen van installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP<2500
 • Het bijvulverbod met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 geldt niet voor:
  → service en onderhoud van installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2 equivalent
  → militaire apparatuur
  → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.
 • Bijvullen is wel toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 tot 1 januari 2030
Per 1-1-2030
 • Bijvullen is niet meer toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 voor service en onderhoud van installaties
 • Bijvullen is alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 alleen nog voor
  → militaire apparatuur
  → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C

Let op: de F-gassenverordening ligt onder de loep

In april 2022 is door de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de F-gassenverordening gepresenteerd. Dit heeft een enorme impact op de koel- en klimaattechnische branche. Wat de gevolgen zijn als deze wijziging wordt doorgevoerd, dat lees je hier. 

Welke mogelijkheden biedt Celsis?

Heb je een koelinstallatie die gekoeld wordt met een HFK, dan heb je vier keuzemogelijkheden:

 • Je gaat door met jouw bestaande installatie met inachtneming van de F-gassenverordening
 • Je kiest voor een drop-in koudemiddel
 • Je bouwt de installatie om
 • Je gaat over op nieuwbouw of vervanging

In alle gevallen ben je bij Celsis aan het juiste adres. Celsis heeft de kennis en knowhow in huis om jou in elke fase van de F-gassenverordening te adviseren en te ondersteunen. Onze specialisten helpen je graag!

Veiligheidsklassen

Categorie A, B, 1, 2L, 2 en 3, wat betekent dat nu eigenlijk? De letters A en B geven de mate van toxiciteit aan. De cijfers geven de mate van brandbaarheid aan. Deze classificatie is geregeld in de normen: ASHRAE 34 en ISO 817. 

Categorieën:

A: Koudemiddelen met lage toxiciteit

B: Koudemiddelen met een hoge toxiciteit

1: niet brandbaar

2L: lage brandbaarheid

2: brandbaar

3: hoge brandbaarheid

In de afbeelding links hebben wij het visueel voor jou in kaart gebracht. 

Laag GWP koudemiddelen als alternatief

In het geval van nieuwbouw heb je een ruime keuze in koudemiddelen met een laag GWP. Denk hierbij aan NH3 (ammoniak), R290 (propaan), R744 (CO2), R32, R600a (isobutaan) en HFO’s. Laag GWP koudemiddelen zijn in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief en leveren geen beperking voor wat betreft de beschikbaarheid van het koudemiddel. Een andere optie is jouw bestaande installatie geschikt te maken voor een ander type koudemiddel. De hiervoor geschikte koudemiddelen noemen we drop-ins. Echter vereist dit een aanpassing aan jouw installatie afhankelijk van het type drop-in.

Celsis stelt een overzicht beschikbaar met alternatieve of vervangende koudemiddelen. Een handig overzicht welke wij jou zeker aanraden te bekijken.

Verplichte lekdetectiecontroles

De frequentie van lekdetectiecontroles is gebaseerd op de equivalente inhoud in tonnen CO2. Wat houdt die frequentie in?

Inhoud in ton CO2-equivalent
Frequentie zonder permanente lekdetectie
Frequentie met permanente lekdetectie
5 tot 50 ton
1 x per 12 maanden
1 x per 24 maanden
50 tot 500 ton
1 x per 6 maanden
1 x per 12 maanden
500 ton en meer
n.v.t.
1 x per 6 maanden


Als onderdeel uit de BRL100/BRL200 moet jouw lekdetectie voldoen aan de keuring, kalibratie en registratie van meetinstrumenten. Deze wetgeving beschrijft tevens de beoordelingsrichtlijnen voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen en de persoonsgebonden F-gassen certificering. 

Meer informatie?

Voor een uitgebreide toelichting over de wetgeving en de gevolgen hiervan voor jouw bedrijf kan je contact opnemen met onze specialisten via 055 533 45 29 of via verkoop@celsisbv.nl. Ook kan je bij hen onze brochure ‘De feiten op een rij – koudemiddelen en recycling’ aanvragen. Een informatieve brochure over ons aanbod koudemiddelen, gasdepots en nog veel meer waardevolle informatie.