Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Transport

Transportkoeling

Ontwerpers en installateurs van transport koelmachines en carrosseriebouwers zijn doorgaans gespitst op energieverbruik, gewicht en geluidsniveau. Celsis voorziet deze afnemers van de juiste componenten en koudemiddelen.
Compressoren van Dorin en de moderne scroll compressoren, zoals van het merk Panasonic en Bitzer, zijn uitstekende producten voor transport toepassingen.

Koudemiddelen

Voor een kaasopslag van 5 miljoen kilo kaas leverde Celsis een compressor unit met een capaciteit van 650 kW die is uitgevoerd met één frequentiegeregelde Bitzer OSKA-7472-K schroefcompressor en 2 Bitzer OSKA-7472-K compressoren. De unit dient als indirect koelsysteem voor het maken van koud water. Het koude water wordt naar de kaasopslag gepompt voor de ruimtekoeling. Het systeem is zodanig ontworpen dat in een later stadium een extra compressor kan worden bijgeplaatst om de capaciteit te verhogen naar 820 kW.

In het Kigali amendement, een toevoeging op het Montreal Protocol, hebben de betrokken landen afgesproken om het klimaateffect van hoog GWP HFK's in onder andere de automotive air conditioners drastisch te beperken. Deze overeenkomst betekent dat 170 landen actief hun afhankelijkheid van HFK’s zullen afbouwen om de hoeveelheid kooldioxide te verlagen met 70 miljard ton in 2050. Celsis is daarop voorbereid en biedt naast de standaard (R134a) ook de meest gangbare laag GWP koudemiddelen voor automotive toepassingen.

De laag GWP koudemiddelen zijn onder andere:

  • Opteon™ XL 10 (R1234yf)
  • Opteon™ XP 44 (R452A)
  • Propaan (R290)
Meer weten omtrent de uitfasering gefluoreerde broeikgasgassen (F-gassen)? Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze pagina uitfasering.