Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Koolwaterstoffen

Propaan R290

Propaan is een beproefd koudemiddel. Eind juni 2013 heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement een reductie van F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen) aanbevolen. Dit was voor gebruikers sneller en strenger dan verwacht. De aanbeveling brengt natuurlijke koudemiddelen, zoals het koolwaterstof propaan (R290), nog nadrukkelijker in beeld. Ondanks de specifieke veiligheidsnormen zijn propaan-toepassingen eenvoudig te implementeren. Ze worden steeds populairder bij ontwerpers en ingenieurs die bewust zoeken naar nieuwe koelsystemen en naar een duurzame oplossing voor milieubescherming en energie-efficiëntie.

De voordelen van propaan

Propaan draagt niet bij aan het broeikaseffect en heeft de zeer lage GWP waarde van 3. Het bevordert een korte terugverdientijd door een laag energiegebruik en lage operationele kosten.

koolwaterstoffen

Propæne R433A

Propæne is een mengsel van propaan en propyleen. Dit zijn natuurlijke koudemiddelen welke reeds op grote schaal worden gebruikt. Het koudemiddel R433A (propæne) heeft een volledige ASHRAE classificatie en combineert de voordelen van de beide basiscomponenten (70/30 verhouding). R433A geurt sterk en heeft een lage GWP. Propaan werkt beter boven 0°C. Propyleen juist nog beter onder 0 °C. De blend ervan – met de productnaam propæne – is een geweldig koudemiddel dat in veel opzichten vergelijkbaar is met het door koeltechnici bejubelde maar inmiddels verboden R22.

Propæne heeft bijna dezelfde curve en thermodynamisch eigenschappen en je kunt dus veel dezelfde leidingtypen gebruiken, maar het heeft een GWP van slechts 3. Niet onbelangrijk voordeel in verband met de veiligheid is ook dat propæne (in tegenstelling tot propaan) sterk geurt. 

Download propæne (R433A) folder

Propeen R1270

Propeen is een koudemiddel dat wordt ingezet voor commerciële en industriële doeleinden. Het middel staat ook bekend als propyleen. Het is een kleurloze en geurloze koolwaterstof. Propeen is een zeer effectief en niet giftig koudemiddel. Het kan in hoge concentraties wel verstikkend zijn. Bovendien dient men alert te zijn wanneer er met propeen wordt gewerkt, het kan namelijk explosief zijn wanneer het met te veel lucht in aanraking komt.

Isobutaan R600a

R600a is een brandbaar koolwaterstof dat wordt gebruikt ter vervanging van R-12. Je dient de norm EN-378 te raadplegen voor de gebruiksvoorwaarden in koelsystemen. Isobutaan (of methylpropaan) wordt veel gebruikt als koelmiddel in koelkasten en airco systemen als een milieuvriendelijker alternatief voor de chloorfluorkoolstofverbindingen.