Facebook pixel
Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

R717 - ammoniak

Als laag GWP koudemiddel

Ammoniak, oftewel NH3, is een sterk ruikend gas en in bepaalde mengverhoudingen met zuurstof is het explosief en brandbaar. Ammoniak reageert met water tot een basische oplossing. Een base is chemisch gezien de tegenpool van een zuur en heeft een bijtende werking. Omdat het menselijk lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, is ammoniak voor de mens een potentieel gevaar, waarbij passende beschermingsmiddelen (gelaatsmasker, handschoenen, detectie apparatuur, etc.) benodigd zijn.

Ammoniak (NH3) is een natuurlijk koudemiddel dat al vroeg in de 20e eeuw werd toegepast. Rond 1950 is het grotendeels vervangen door chemische koudemiddelen. De chemische koelgassen hebben de hierboven genoemde gevaarlijke eigenschappen niet.

Ammoniak (NH3) wordt als natuurlijk koudemiddel gestimuleerd, omdat het geen bijdrage heeft tot het broeikaseffect. Om de veiligheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken, wordt ammoniak (NH3) veelal toegepast in combinatie met een koudedrager. Een koudedrager is een stof die de koude overdraagt van de koelinstallatie naar een warmtewisselaar (luchtkoeler).
Ammoniak (NH3) wordt zowel in absorptie- als in compressiesystemen gebruikt, hoofdzakelijk bestemd voor industriële installaties uitgerust met zuiger- of schroefcompressoren.

Te gebruiken olie

Gebruik een door de compressorfabrikant voorgeschreven olie. Dit zal meestal een minerale olie of polyalphaolefine (PAO) olie zijn. Raadpleeg Celsis met betrekking tot de viscositeit voor jouw toepassing.

Regelgeving

Ammoniak (NH3) is een koudemiddel van het type B2 (giftig). De toepassing in koelsystemen en het transport van ammoniak zijn onderworpen aan veiligheidsvoorschriften en reglementeringen. De classificatie is NF-EN 378 B2.