Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Afschaling F gassen

Nieuwe F-gassenverordening (2024/573) betekent dalende beschikbaarheid en stijgende koelgasprijzen

Het is bijna ‘vijf voor twaalf’….

De knoop is doorgehakt, dat wil zeggen: na lang beraad hebben zowel het Europees Parlement als de Europese Raad ingestemd met de nieuwe, strengere F-gassenverordening (Verordening 2024/573). Deze verordening wijzigt de Richtlijn 2019/1937 en trekt Verordening 517/2014 in. De nieuwe verordening gaat in op 11 maart 2024.

In dit artikel gaan we in op de drastische gevolgen van deze nieuwe verordening voor jou als koel- of klimaattechnieker. Met name voor de snelheid van uitfasering en de beschikbaarheid en prijsstelling van koelgassen. De nieuwe regels beperken de productie en inkoop van koelgassen met een hoog Global Warming Potential (GWP), wat leidt tot stijgende prijzen en een sterk verminderde beschikbaarheid.

1.Snelheid uitfasering door drastische verlaging F-gasquota

In het vorige uitfaseringsschema is, vergeleken met het begin van de afbouw in 2015, het quotum per 1 januari 2024 al verlaagd van 45% naar 31%. Dit was al een aanzienlijke stap. Maar in de nieuwe Verordening (2024/573) is per 1 januari 2025 nog een extra reductiestap overeengekomen, waardoor het quotum per die datum wordt verlaagd naar 24,3%.

Als we nog een aantal jaren vooruitkijken, wordt ten opzichte van de vorige verordening in 2027 het percentage teruggebracht van 24 naar 12,3%. In 2030 van 21% naar 5,2%. Vanaf 2050 morgen er geen F-gassen meer worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU. Het klokje tikt…..

nieuwe afschaling f gasquota

Dit verhoogt de kosten voor producenten en draagt bij aan de algehele prijsstijging van koelgassen.

2.Beschikbaarheid/prijsstelling

Het F-gassenquotum is dus een belangrijk aspect van deze nieuwe, strengere verordening. Koelgassen met een GWP van boven de 750, zoals R134a, R410A en de R407-serie worden minder geproduceerd en ingekocht. Door de aanhoudende vraag en een verminderd aanbod gaan de prijzen van deze F-gassen naar verwachting fors stijgen.

Extra belasting

Vanaf 1 januari 2025 wordt een extra belasting van € 3,00 per ton CO₂-equivalent geheven op F-gassen (HFK’s). Wat betekent dit concreet? Een koudemiddel met een lager GWP wordt minder belast dan een koudemiddel met een hoog GWP. We leggen dit uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Type koudemiddel
GWP
Groep
Extra belasting
R1234yf
4 HFO€ 0,01 
R454C
148
HFK-HFO mengsel  € 0,44  
R32
675HFK € 2,03  
R449A
1397HFK-HFO mengsel  € 4,19  
R134a
1430HFK € 4,29  
R407C
1774HFK € 5,32  
R410A
2088HFK € 6,26  

Op basis van het CO₂-equivalent bedragen de extra kosten voor bijvoorbeeld R1234yf slechts € 0,01 per kg. Voor het koelgas R410A bedraagt dit € 6,26 extra per kg. Dit hakt er nogal in, zoals je zal begrijpen….

3.Productie en inkoop koelgassen met hoog GWP

De toewijzing van het F-gassenquotum heeft effect op producenten. Verkoop je als producent veel koelgas met een hoog GWP, dan bereikt hij eerder zijn quotum. Dit stimuleert producenten hun pijlen te richten op de ontwikkeling en verkoop van koelgassen met lagere GWP’s. Als gevolg hiervan wordt de beschikbaarheid van koelgassen met een hoog GWP steeds schaarser, wat leidt ook leidt tot stijgende prijzen.

Nu de verkoop van koelgassen met een laag GWP wordt gestimuleerd door het quotumsysteem, wordt de beschikbaarheid van koelgassen met een hoog GWP steeds beperkter. Dit zal leiden tot een verschuiving in de discussie van prijs naar beschikbaarheid in de nabije toekomst.

Conclusie

De forse stijging van koelgasprijzen is het gevolg van strengere regelgeving met betrekking tot F-gassen, die de productie en inkoop van koelgassen met een hoog GWP beperkt. Deze veranderingen hebben geleid tot een verminderde beschikbaarheid en stijgende prijzen van koelgassen, wat een aanzienlijke impact heeft op de koel- en klimaatsector. De markt wordt gedwongen om te innoveren en over te stappen op duurzamere alternatieven, wat een verschuiving naar een meer duurzame en circulaire economie bevordert.

Wil je meer weten over hoe je kunt innoveren en anticiperen op veranderingen in de sector? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je te adviseren en te ondersteunen bij deze transitie.

Lees hier meer over de feiten van de uitfasering.

FAQs

De prijsstijgingen zijn het gevolg van strengere regelgeving die de productie en inkoop van koelgassen met een hoog GWP beperkt, waardoor de beschikbaarheid afneemt en de prijzen stijgen.

Producenten worden gestimuleerd om zich te richten op de ontwikkeling en verkoop van koelgassen met lagere GWP's vanwege de toewijzing van quotum. Dit leidt tot een verdere beperking van de beschikbaarheid van koelgassen met een hoog GWP.

Datum

8 maart 2024

Terug naar het overzicht